Samochodowe

PRZEWÓD YLY - S 

Przewód o izolacji i powłoce polwinitowej do przyczep 

Norma:
Napięcie znamionowe:

Kolor izolacji:

 • W przypadku przewodów 5 – żyłowych
 • czarna
 • żółta
 • zielona
 • czerwona
 • brązowa
   
 • W przypadku przewodów 7 – żyłowych
 • czarna
 • żółta
 • zielona
 • czerwona
 • brązowa
 • niebieska
 • biała
   
 • Żyła o przekroju 1,5mm2 : biała

Zastosowanie:
Przewody do połączeń elektrycznych pojazdów samochodowych z przyczepami

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:
Przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L)  o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) do pojazdów samochodowych (S)
 

 • Liczba żył i przekrój linki
 • 5×0,50 mm2
 • 6×0,50 mm2
 • 7×0,50 mm2
 • 7×0,75 mm2
 • 7×1,00 mm2
 • 7×1,50 mm2
 • 6×0,50+1×1,00 mm2
 • 6×0,75+1×1,00 mm2
 • 6×1,00+1×1,50 mm2

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)

Pakowanie:
Krążki lub inne formy uzgodnione z klientem

PRZEWÓD LgY - S

Wykonujemy na zamówienie
Przewód jednożyłowy do instalacji w pojazdach mechanicznych

Norma:
PN – 74/E – 90181

Napięcie znamionowe:                                
220V

Kolor izolacji:

 • niebieski
 • czarny
 • czerwony
 • brązowy
 • żółto – zielony
 • filetowy
 • szary
 • inne kolory po ustaleniu z klientem

Zastosowanie:
Przewód do instalacji elektrycznych niskiego napięcia w pojazdach mechanicznych
izolacja polwinitowa benzyno, olejo – ciepłoodporna

Temperatura pracy:
(- 30st.C do + 90st.C)

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

PRZEWÓD LgY d - S

Wykonujemy na zamówienie
Przewody samochodowe jednożyłowe niskiego napięcia o izolacji polwinitowej

Norma:
PN – 74/E – 90181

Napięcie znamionowe:                                
250V

Izolacja:
Z polwinitu ciepłoodpornego

Barwa izolacji:
Wg. uzgodnień z klientem

Zastosowanie:
Do instalacji elektrycznej niskiego napięcia w pojazdach mechanicznych

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:
Przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) giętkiej (g) o izolacji polwinitowej (Y) wzmocniej (d) do pojazdów samochodowych (S)

Dopuszczalna temperatura pracy:
90st.C

Pakowanie:
Krążki lub inne formy uzgodnione z klientem

MPR

Przewody przeznaczone do kabli rozruchowych

 • Linka Cu (mm2) / Średnica zewnętrzna (mm)
 • 1,00 / 7,00
 • 1,50 / 7,00
 • 2,50 / 7,50
 • 3,10 / 8,00
 • 3,20 / 8,00
 • 6,00 / 9,00
 • 10,00 / 9,00
 • 16,00 / 9,50
 • 25,00 / 12,20

PRZEWÓD FLRY - B

Przewód samochodowy o izolacji cienkościennej polwinitowej

Norma:
DIN72551 – 6:10.1996

Napięcie znamionowe:
50V

Charakterystyka:
Przewód samochodowy (FL), jednożyłowy, niskonapięciowy o izolacji cienkościennej (R) z polwinitu samochodowego klasy A( Y), jedno i dwubarwne, o żyle z drutów miedzianych (B), przeznaczone do pracy w klimacie umiarkowanym. Przewody nie podlegają dyrektywie niskonapięciowej 73/23/EWG

Budowa:
Żyły: linka miedziana ze skrętem nieregularnym typu B
Izolacja: z polwinitu samochodowego
Kolorystyka żył – izolacja jedno lub dwubarwna z wtłoczonymi wzdłużnie dwoma paskami znakującymi. Kolorystyka przewodu jest wykonana zgodnie z normą DIN 72551 – 7:10.1996

Przeznaczenie:
Przewody mają zastosowanie tylko w obwodach niskiego napięcia instalacji elektrycznej do 50V w pojazdach drogowych, o ile jest dopuszczone odpowiednimi przepisami producenta pojazdu lub stosowanego osprzętu
Zaleca się zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami np. za pomocą rurek instalacyjnych. Przewody są odporne na chwilowe działanie olejów silnikowych i paliw samochodowych
Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. do podłączenia sprzętu powyżej 50V, jako elementy nośne, nie są odporne na działanie substancji chemicznych, do układania w ziemi, ścianach
Zastosowanie przewodów niezgodne z przeznaczeniem lub uszkodzonych mechanicznie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć

Promień zginania:
Najmniejszy dopuszczalny promień zginania przewodu po ułożeniu na stałe 4d, gdzie d jest średnicą zewnętrzną przewodu

Dopuszczalna temperatura pracy:
(od – 40st.C do + 85 st.C)

Pakowanie:
Krążki lub inne formy uzgodnione z klientem

PRZEWÓD FLRYW - B 

Przewód  samochodowy o izolacji cienkościennej polwinitowej

Norma:
DIN 72551 – 6:10.1996

Napięcie znamionowe:
50V

Charakterystyka:
Przewód samochodowy(FL), jednożyłowy, niskonapięciowy, o izolacji cienkościennej (R) z polwinitu samochodowego opornego na podwyższone temperatury tj. klasy B (YW), jedno i dwubarwne, o żyle z drutów miedzianych (B), przeznaczone do pracy w klimacie umiarkowanym. Przewody FLY nie podlegają dyrektywie niskonapięciowej 73/23/EWG

Budowa:
Żyły :linka miedziana ze skrętem nieregularnym typu B
Izolacja:z polwinitu samochodowego odpornego na podwyższone temperatury
Kolorystyka żył – izolacja jedno lub dwubarwna z wtłoczonymi wzdłużnie dwoma paskami znakującymi. Kolorystyka przewodu jest wykonana zgodnie z normą DIN 72551 – 7:10.1996

Przeznaczenie:
Przewody mają zastosowanie tylko w obwodach niskiego napięcia instalacji elektrycznej do 50V w pojazdach drogowych, o ile jest dopuszczone odpowiednimi przepisami producenta pojazdu lub stosowanego osprzętu
Zaleca się zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami np. za pomocą rurek instalacyjnych. Przewody są odporne na chwilowe działanie olejów silnikowych i paliw samochodowych
Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. do podłączenia sprzętu powyżej 50V, jako elementy nośne, nie są odporne na działanie substancji chemicznych, do układania w ziemi, ścianach
Zastosowanie przewodów niezgodne z przeznaczeniem lub uszkodzonych mechanicznie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć

Promień zginania:
Najmniejszy dopuszczalny promień zginania przewodu po ułożenia na stałe 4d, gdzie d jest średnicą zewnętrzną przewodu
Dopuszczalna temperatura pracy:
(od – 40st.C do + 100 st.C)

Pakowanie:
Krążki lub inne formy uzgodnione z klientem

PRZEWÓD FLRY- A 

Wykonujemy na zamówienie
Przewody samochodowe o izolacji cienkościennej polwinitowej.

Norma:
DIN 72551-6:10.1996

Napięcie znamionowe:                                
50V

Charakterystyka:
 Przewody samochodowe(FL), jednożyłowe,niskonapięciowe, o izolacji cienkościennej (R) z polwinitu  samochodowego klasy  A (Y)   ,jedno i dwubarwne, o żyle z drutów miedzianych skręconych warstwowo w jednym kierunku (A) , przeznaczone do pracy w klimacie umiarkowanym. Przewody nie podlegają dyrektywie niskonapięciowej 73/23/EWG

Budowa:
żyły- linka miedziana  typu A wielodrutowa,półregularna,skręcona warstwami w jednym kierunku z regularnie rozmieszczonymi pojedyńczymi drutami tworzącymi warstwy.
izolacja:- z polwinitu samochodowego .
kolorystyka żył- izolacja jedno lub dwubarwna z  wtłoczonymi wzdłużnie dwoma paskami znakującymi.Kolorystyka przewodu jest wykonana zgodnie z normą DIN 72551-7:10.1996

Przeznaczenie:
Przewody mają zastosowanie tylko w obwodach niskiego napięcia instalacji elektrycznej do 50V w pojazdach drogowych, o ile jest dopuszczone odpowiednimi przepisami producenta pojazdu lub stosowanego osprzętu.
Zaleca się zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi np. za pomocą rurek instalacyjnych. Przewody są odporne na chwilowe działanie olejów silnikowychi paliw samochodowych.
Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. do podłączenia sprzętu powyżej 50V, jako elementy nośne,nie są odporne na działanie substancji chemicznych.
Zastosowanie przewodów niezgodne z przeznaczeniem lub uszkodzonych mechanicznie może spowodować porażenie prądem elektrycznym,pożar,kalectwo lub śmierć.

Promień zginania:
Najmniejszy dopuszczalny promień zginania przewodu po ułożenia na stałe 4d, gdzie d jest średnicą zewnętrzną przewodu.

Dopuszczalna temperatura pracy:
(od-40st.C do +85 st.C)

Pakowanie:
krążki  lub inne formy uzgodnione z klientem.

PRZEWÓD FLRYW-A 

Wykonujemy na zamówienie
Przewód samochodowy o izolacji cienkościennej polwinitowej

Norma:
DIN 72551 – 6:10.1996

Napięcie znamionowe:
50V

Charakterystyka:
Przewód samochodowy (FL), jednożyłowe, niskonapięciowe, o izolacji cienkościennej (R) z polwinitu samochodowego opornego na podwyższone temperatury tj. klasy B (YW), jedno i dwubarwne, o żyle z drutów miedzianych skręconych warstwowo w jednym kierunku (A), przeznaczone do pracy w klimacie umiarkowanym. Przewody nie podlegają dyrektywie niskonapięciowej 73/23/EWG

Budowa:
Żyły: linka miedziana typu A, wielodrutowa półregularna, skręcona warstwami w jednym kierunku z regularnie rozmieszczonymi pojedyńczymi drutami tworzącymi warstwy
Izolacja: z polwinitu samochodowego odpornego na podwyższone temperatury
Kolorystyka żył: izolacja jedno lub dwubarwna z wtłoczonymi wzdłużnie dwoma paskami znakującymi. Kolorystyka przewodu jest wykonana zgodnie z normą DIN 72551 – 7:10.1996

Przeznaczenie:
Przewody mają zastosowanie tylko w obwodach niskiego napięcia instalacji elektrycznej do 50V w pojazdach drogowych, o ile jest dopuszczone odpowiednimi przepisami producenta pojazdu lub stosowanego osprzętu
Zaleca się zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami np. za pomocą rurek instalacyjnych. Przewody są odporne na chwilowe działanie olejów silnikowychi paliw samochodowych
Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. do podłączenia sprzętu powyżej 50V, jako elementy nośne, nie są odporne na działanie substancji chemicznych, do układania w ziemi, ścianach
Zastosowanie przewodów niezgodne z przeznaczeniem lub uszkodzone mechanicznie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć

Promień zginania:
Najmniejszy dopuszczalny promień zginania przewodu po ułożenia na stałe 4d, gdzie d jest średnicą zewnętrzną przewodu
Dopuszczalna temperatura pracy:
(od – 40st.C do +100 st.C)

Pakowanie:
Krążki lub inne formy uzgodnione z klientem

PRZEWÓD LgY - S

Wykonujemy na zamówienie
Przewody samochodowe jednożyłowe niskiego napięcia o izolacji polwinitowej

Norma:
PN – 74/E – 90181

Napięcie znamionowe:                                
250V

Izolacja:
Z polwinitu ciepłoodpornego

Barwa izolacji:
Wg. uzgodnień z klientem

Zastosowanie:
Do instalacji elektrycznej niskiego napięcia w pojazdach mechanicznych 

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:
Przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) giętkiej (g) o ilolacji polwinitowej (Y)wzmocnionej (d) do pojazdów samochodowych( S)

Dopuszczalna temperatura pracy:
(90st.C)

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem