Instalacje jednożyłowe

PRZEWÓD DY (H05V-U) (H07V-U) 

Przewód elektroinstalacyjny z żyłami miedzianymi jednożyłowymi, o izolacji polwinitowej do układania na stałe

Norma:
PN – 87/E – 90054

Napięcie znamionowe:                                
300/500V, 450/750V

Kolor izolacji:

 • niebieski
 • czarny
 • czerwony
 • brązowy
 • żółto – zielony
 • inne uzgodnione z klientem

Zastosowanie:
Do układania na stałe w rurkach i kanałach instalacyjnych, w pomieszczeniach suchych

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:

 • DY
 • D – przewód o żyle miedzianej jednodrutowej
 • Y – izolacja polwinitowa

Temperatura pracy:
(-40st.C do  + 70st.C)

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

PRZEWÓD DYc (H05V2-U)(H07V2-U)

Przewody elektroinstalacyjne z żyłami miedzianymi jednożyłowymi, o izolacji polwinitowej

Norma:
PN – 87/E – 90054

Napięcie znamionowe:                                
300/500V, 450/750V

Kolor izolacji:

 • niebieski
 • czarny
 • czerwony
 • brązowy
 • żółto-zielony
 • fioletowy
 • szary
 • inne uzgodnione z klientem

Zastosowanie:
Do połączeń wewnętrznych oraz stałej zabezpieczonej instalacji wewnątrz urządzeń oraz wewnątrz opraw oświetleniowych

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:

 • DY
 • D – przewód o żyle miedzianej jednodrutowej
 • Y – izolacja polwinitowa
 • c – izolacja polwinitowa ciepłoodporna

Temperatura pracy:
(-20st.C do + 105st.C)

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

PRZEWÓD LgY (H05V-K)(H07V-K)

Przewód elektroinstalacyjny z żyłami miedzianymi jednożyłowymi, wielodrutowymi giętkimi, do układania na stałe

Norma:
PN – 87/E – 90054

Napięcie znamionowe:
300/500V, 450/750 V

Kolor izolacji:

 • niebieski
 • czarny
 • czerwony
 • brązowy
 • żółto – zielony
 • inne uzgodnione z klientem

Zastosowanie:
Do układania na stałe w pomieszczeniach narażonych na drgania oraz w miejscach gdzie konieczne jest wielokrotne zginanie, a także do ruchomych połączeń wewnątrz maszyn, szaf sterowniczych, rozdzielniach,  do urządzeń automatyki oraz w rurkach instalacyjnych wewnątrz budynku

Objaśnienia  symboliki  literowej  przewodu:

 • LgY – przewód o żyle miedzianej
 • L – wielodrutowej
 • g – giętkiej
 • Y – izolacji z polwinitu zwykłego

Temperatura pracy:
(-25st.C do + 70st.C)

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

PRZEWÓD LgYc (H05V2-K)(H07V2-K)

Przewód elektroinstalacyjny z żyłami miedzianymi jednożyłowymi, wielodrutowymi giętkimi

Norma:
PN – 87/E – 90054

Napięcie znamionowe:
300/500V, 450/750 V

Kolor izolacji:

 • niebieski
 • czarny
 • czerwony
 • brązowy
 • żółto – zielony
 • fioletowy
 • szary
 • inne uzgodnione z klientem

Zastosowanie:
Przewody do ruchomych połączeń elementów wewnątrz maszyn, przyrządów i aparatów narażonych na działanie podwyższonej temperatury

Objasnienia symboliki literowej przewodu:

 • LgY – przewód o żyle miedzianej
 • L – wielodrutowej
 • g – giętkiej
 • Y – izolacji z polwinitu zwykłego
 • c – izolacja polwinitowa ciepłodporna

Temperatura pracy:
(-20st.C do + 105st.C)

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem