Instalacje wielożyłowe

PRZEWÓD YDY

 

Przewód YDY to elastyczny przewód zasilający, który składa się z jednej lub kilku żył miedzianych z izolacją z PVC lub gumy. Jest to przewód bezpłomieniowy, co oznacza, że w razie pożaru nie rozprzestrzenia płomieni.

Przewód YDY to elastyczny przewód zasilający

Przewód YDY stosowany jest głównie w instalacjach elektrycznych, w których wymagana jest elastyczność kabla, np. w urządzeniach gospodarstwa domowego, oświetleniu, narzędziach ręcznych i innych urządzeniach elektrycznych.

Dostępne są różne wersje przewodu YDY, w zależności od liczby żył oraz ich przekroju. Przewody te posiadają również różne oznaczenia, które informują o ich specyfikacji technicznej, takie jak np. YDYp, YDYp-f czy YDYz.

 

Przewód przeznaczony do układania w urządzeniach na stałe w urządzeniach enargetycznych

Norma:
PN – 87/E – 90056

Napięcie znamionowe:
450/750V

Kolor izolacji:

 • 2 – żyłowe: czarna, niebieska
 • 3 – żyłowe: czarna, niebieska, żółto – zielona
 • 4 – żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, żółto – zielona
 • 5 – żyłowe: czarna, czarna, niebieska, brązowa, żółto – zielona

Zastosowanie:
Przewody przeznaczone do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do układania na stałe w urządzeniach energetycznych

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:

 • YDY
 • Y –  izolacja z polwinitu
 • D – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych
 • Y – powłoka polwinitowa

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)

PRZEWÓD YDYp, YDY pżo

przewód ydyp

Przewód YDYp to elastyczny przewód zasilający, który składa się z jednej lub kilku żył miedzianych z izolacją z PVC, osłoną z folii aluminiowej oraz powłoką z PVC lub gumy.

Przewód YDYp – elastyczny przewód zasilający

Przewód YDYp jest często stosowany w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, takie jak np. w maszynach przemysłowych, automatyce, robotyce i innych urządzeniach elektrycznych. Dzięki osłonie z folii aluminiowej przewód ten zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a także zwiększa trwałość kabla.

Przewód YDYp ma zwykle kolor zielono-żółty jako żyłę ochronną, a pozostałe żyły mają kolor niebieski, brązowy i czarny. Oznaczenie „p” w nazwie przewodu YDYp oznacza, że przewód ten posiada powłokę z PVC lub gumy.

 

Przewód elektroinstalacyjny z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powłoce  polwinitowej do układania na stałe.

Norma:
PN – 87/E – 90060

Napięcie znamionowe:
300/500V, 500/750V

Kolor  izolacji:

 • 2 – żyłowe: niebieski, czarny
 • 3 – żyłowe: żółto-zielony, niebieski, czarny
 • 4 – żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny
 • 5 – żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, 2 x czarny

Zastosowanie:
Do układania na stałe bez dodatkowych osłon na tynku i pod tynkiem
w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:

 • YDY p
 • Y –  izolacja z polwinitu
 • D – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych
 • Y –  powłoka polwinitowa
 • p – paski
 • YDY pżo
 • j.w. lecz z żyłą ochronną żółto – zieloną

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)

PRZEWÓD YDYt, YDYtżo

PRZEWÓD YDYPrzewód elektroinstalacyjny z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe

Norma:
PN – 87/E – 90060

Napięcie znamionowe:
300/500V,500/750V

Kolor izolacji:

 • 2 – żyłowe, niebieski, czarny
 • 3 – żyłowe: żółto – zielony, niebieski, czarny

Zastosowanie:
Do układania na stałe w tynku lub pod tynkiem

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:

 • YDY t
 • Y –  izolacja z polwinitu zwykłego
 • D – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych
 • Y – powłoka polwinitowa
 • t –  tynkowy
 • YDY tżo
 • J.w.lecz z żyłą ochronną żółto – zieloną

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)   

PRZEWÓD YKY 

Do przesyłu energii elektrycznej bezpośrednio w ziemi

Norma:
PN – 91/E – 90401

Napięcie znamionowe:
0,6/ 1 kV

Kolor izolacji:

 • 2 – żyłowe: czarna, niebieska
 • 3 – żyłowe: czarna, niebieska, żółto – zielona
 • 4 – żyłowe: czarna, czarna, niebieska, brązowa
 • 4 – żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, żółto – zielona
 • 5 – żyłowe: czarna, czarna, niebieska, brązowa, żółto – zielona

Zastosowanie:
Do przesyłu energii elektrycznej – linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wodzie, betonie, pomieszczeniach wewnętrzych, kanałach kablowych, bezpośrednio w ziemi

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)